บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

msk-slider3

บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณ มนูญ ศรีต่ายขำ และ คุณสิรามล ศรีต่ายขำ อาคารโรงงานมีพื้นที่ทั้งหมด 9,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 208 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือต้องการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร ร้านค้า กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ต่างๆ ในประเทศไทย

Address: M.S.K. Fertilizer Co., Ltd.

292 / 9 หมู่ที่ 1 ตำบล กลอนโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี 71260

Phone: 081-378 9603, 086-416 9759, 081-986 9202
Email: m.s.k.fertilizer@gmail.com
Web: www.mskfertilizer.com

Line ID : manoon0813789603

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ