M.S.K. Fertilizer Company Limited Profile

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2547
ผู้ก่อตั้ง : คุณมนูญ ศรีต่ายขำ และ คุณสิรามล ศรีต่ายขำ
สถานที่ตั้ง : 292 / 9 หมู่ที่ 1 ตำบล กลอนโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี 71260