รายละเอียดและคุณสมบัติ (กรุณาคลิกที่รูปสินค้า)

ธาตุรองด้านหน้า001
ธาตุรองด้านหน้า002
ธาตุรองด้านหน้า003
ธาตุรองด้านหน้า005
ธาตุรองด้านหน้า004

คุณสมบัติเด่นของธาตุอาหารรอง ตราเรือใบแดง

 

1. เพิ่มเติมธาตุอาหารรองที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรค แมลง และการเปลื่ยนแปลงของสภาพ ดินฟ้าอากาศได้ดี

 

2. ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ถึง 50% โดยการใช้ ธาตุอาหารรอง ตราเรือใบแดง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหลัก ในอัตราส่วน 1:1

 

3. ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ช่วยเพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนัก รสชาติดี สีสวย เพิ่มปริมาณน้ำยางในยางพารา เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันในปาล์มน้ำมัน เพิ่มน้ำนมในข้าว และยังช่วยเพิ่มการสร้างแป้ง ด้วยธาตุอาหารรอง ทีมีอยู่ครบถ้วน ใน ธาตุอาหารรอง ตราเรือใบแดง

 

4. ช่วยแก้ปัญหา ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน ดินเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลายาวนาน การปลูกพืชซ้ำซาก และการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจำเป็นของเกษตรกรโดยความเข้าใจผิด ที่คิดว่า ยิ่งใส่มาก ยิ่งดี

 

5. ลด และแก้ปัญหา โรครากเน่า โคนเน่า ตายไม่รู้สาเหตุเนื่องจากความเป็นกรดในดินสูง เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น และยังช่วยทำให้ระบบ “ราก” ของพืชเจริญเติบโตได้ดี พืชสามารถแตกรากฝอยเพื่อดูดซับธาตุอาหารในดินและปุ๋ยเคมีที่ตกค้าง กลับมาใช้ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ลดปริมาณปุ๋ยเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภา

 

6. ลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช โดยพืชได้รับ “ธาตุซิลิก้า” ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีโครงสร้างเซลล์ที่แข็งแรงและทนทานต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช ทั้งประเภท ปากกัด และปากดูด ซึ่งมีอยู่ใน ธาตุอาหารรอง ตราเรือใบแดง

 

7. มีสารอาหารพิเศษ “ไคโตซาน” และ “กรดซิลิค่อน ” ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตให้กับพืชทุกชนิดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นสารอาหารจากธรรมชาติ 100% จึงทำให้ไม่มีสารพิษตกค้าง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มน้ำยาง สร้างเนื้อเยื่อเจริญ เร่งน้ำมัน เร่งการสร้างแป้ง รสชาติดี สีสวย ในพืชทุกชนิดอีกด้วย จึงช่วยทำให้เกษตรสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น และมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มรายได้กับเกษตร และยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ที่ใช้ ธาตุอาหารรอง ตราเรือใบแดง ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

 

8. ลดปัญหาการเกิด แก็สไนโตรเจน เนื่องจากการไถกลบฟางข้าว ช่วยย่อยสลายฟางข้าวให้เป็นปุ๋ย ทำให้ข้าวเดินรากได้ดี ข้าวแข็งแรง ทนทาน ต้นใหญ่ ใบตั้ง เขียวทน ข้าวไม่ล้ม ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยการใช้ ธาตุอาหารรอง ตราเรือใบแดง ในปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่  โดยหว่านรองพื้นก่อนทำเทือก

 

9. ช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ ยาปราบศัตรูพืช ทำให้สภาพดินกลับมามีสู่ความอุดมสมบูรณ์ เกษตรผู้ใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดินไทย เพื่อรักษาผืนแผ่นดินที่มีความอุดม เหมาะแก่การทำอาชีพเกษตรกรไว้ให้ลูกหลานของเราสืบต่อไป

Online Drugstore, cialis black canada, Free shipping, provigil buy online, Discount 10%