T01
T02
ธาตุอาหารสีขาว

ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ตราม้าในดาว

          นวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วย ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมอย่างครบถ้วน มีองค์ประกอบของ สารอินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยแร่ธาตุ ซิลิก้า  ไคโตซาน  สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยและฮอร์โมนพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ในอัตราส่วนที่เหมาะสม  จึงทำให้พืชได้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมกับการปรับสภาพดินกรด ดินเปรี้ยว ดินดาน ไปพร้อมกับการใช้ปุ๋ยเคมี  ทำให้ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ปุ๋ยเคมี เอ็ม.เอส.เค ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมตราม้าในดาว ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , 46-0-0  และปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ในอัตราส่วน 1:1

พืชที่แนะนำ
นาข้าว เช่น ข้าวนาปรัง นาปี นาไร่
พืชผัก เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ คะน้า หอมแบ่ง ผักชี หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ
พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ฝ้าย ยาสูบ พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ
พืชสวน เช่น มะม่วง น้อยหน่า ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน มังคุด องุ่น ส้ม ลองกอง กาแฟ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ
ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เบญจมาศ เยียบีร่า ฯลฯ

อัตราการใช้ 25-50 กก./ไร่
ประโยชน์ที่ดินและพืชจะได้รับ
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานและเพิ่มการเจริญเติบโตให้แก่พืช ลดและปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปรับปรุง บำรุงโครงสร้างของดิน แก้ปัญหาดินแน่น ดินดาน ทำให้ดินร่วนซุย ทำให้พืชสามารถแตกรากเพื่อดูดซับธาตุอาหารต่างๆได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ปัญหารากเน่า โคนเน่า ตายไม่รู้สาเหตุ ช่วยป้องกันปัญหาหน้ายางตาย ช่วยป้องกันเชื้อรา ช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารในพืชต่างๆ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช ช่วยเพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มผลผลิต และยังยับยั้งการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Online Drugstore, black cialis kopen, Free shipping, dapoxetine buy online, Discount 10%