bag10gม้าในดาว
Supper Green - Nano Micronutrients

ซุปเปอร์กรีน-นาโน Micronutrients 

 ซุปเปอร์กรีน-นาโน Micronutrientsเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากส่วนผสมของธรรมชาติ โดยมีแนวความคิดที่ต้องการให้พืชได้รับสารที่ช่วยในการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติ ที่เรียกว่า ฮิวมัส (humus) โดย ฮิวมัสคือ อินทรีย์วัตถุที่ ที่ซับซ้อนตามธรรมชาติ มีการสลายตัวปะปนอยู่ในดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดจากการย่อยสลายของซากพืช ซากสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสังเคราะห์ได้สารประกอบอินทรีย์จำพวก กรดอะมิโนโปรตีน และ อโรมาติก และจะเกิดการรวมตัวของสารประกอบอินทรีย์หลังจากที่จุลินทรีย์ตายลงและทับถมกันเป็นเวลานานกลายเป็นฮิวมัสในดิน

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้คิดค้นโดยอาศัยหลักการ ทำผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นเสมือนสารฮิวมัส คือเราใช้สารอนุพันธ์ ของฮิวมัสในธรรมชาติ มาผสมรวมกับ ส่วนผสมธรรมชาติสูตรเฉพาะของทางบริษัท ทำให้ได้องค์ประกอบของสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นและยังมีคุณสมบัติทำให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆได้ดี มีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์กับพืชให้มากขึ้นช่วยกระตุ้นการแตกยอด แตกกิ่ง

      นอกจากนี้ ซุปเปอร์กรีน-นาโน Micronutrients  ยังมีการเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นในรูป อะมิโน ลงไปทำให้พืชเมื่อได้รับจะเกิดขบวนการ Active plus ในเซลล์ มีการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารที่สมดุล ได้แก อะมิโน ไปช่วยในขบวนการ photosynthesis หรือการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชได้สารอาหารที่อยู่ในรูปของ ATP และ NADPH ซึ่งซุปเปอร์กรีน-นาโน Micronutrients ยังมีส่วนช่วยให้พืช นำสารสองตัวที่ได้นี้ไปถ่ายทอดพลังงานเพื่อช่วยตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ในปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสงหรือ dark reaction หรือ Calvin cycle จนกลายเป็นน้ำตาลและสารประกอบอื่นๆ  ในพืชทำให้พืชมีประสิทธิภาพในการสร้างอาหารมากขึ้น

      ด้านการส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารในดิน ซุปเปอร์กรีน-นาโน Micronutrients มี ส่วนประกอบของสารที่ช่วยการเจริญเติบโตของระบบรากพืช ทำให้มีระบบรากที่แข็งแรง และแตกรากได้ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเรื่องการดูดซึมแร่ธาตุในดินของพืช ทำให้พืชใช้ปุ๋ยที่ให้ทางดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ต้นพืชแข็งแรงไม่ล้มง่าย เนื่องจากมีระบบรากที่แข็งแรง ยกตัวอย่างเช่นข้าว เมื่อใช้  ซุปเปอร์กรีน-นาโน Micronutrients แล้วจะมีระบบรากที่เจริญกว่าปกติ ทำให้มีลำต้นที่แข็งแรง ลดการล้มของข้าว ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารจากรากสู่ลำต้นได้ดี

     นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่น ซุปเปอร์กรีน-นาโน Micronutrients ลงในพืช จะมีบางส่วนที่กระจายตัวลงสู่ดิน ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้ดินปรับสภาพดีขึ้น เพราะในซุปเปอร์กรีน-นาโน Micronutrients ประกอบไปด้วย อนุพันธ์ของ ฮิวมัส หลายชนิด ที่อยู่ในรูปของแข็งเข้มข้นสูงกว่าปกติ ทำให้เมื่อตกลงสู่ดินแล้วจะทำให้ดินมีสภาพ ฮิวมัส มากขึ้นและรวดเร็วกว่าการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในธรรมชาติ

 • Calcium (แคลเซียม)                                                              
  • มีส่วนช่วยในการสร้างผนังเซลล์, นิวเคลียสและการสังเคราะห์แสง Mitochondria ให้กับพืช
 • Magnesium (แมกนีเซียม)      
  • เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล์                
  • ช่วยสร้างให้เกิดการก่อตัวของไรโบโซม ซึ่งเป็นที่ผลิตโปรตีนและเอนไซม์ต่างๆ                                                  
  • นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่างๆในการเผาผลาญพลังงาน, สังเคราะห์นิวเคลียร์, คลอโรพลาสต์,และรวมถึงองค์ประกอบไรโบโซมอีกด้วย
 • Soluble potash K2O
  • มีบทบาทสำคัญในการช่วยในกระบวนการ การหายใจของพืชและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต
  • สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ต่าง ๆ ในการสังเคราะห์โปรตีน เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ในเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย
 • Nitrogen (ไนโตรเจน)
  • เป็นส่วนองค์ประกอบของโปรตีน, และองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA และ RNAs
 • P2O5
  • เป็นองค์ประกอบทางพันธุกรรม, phospholipids, และการเผาผลาญพลังงาน
 • Sulfur (ซัลเฟอร์)
  • เป็นส่วนหนึ่งของกรดอะมิโน ซิสเทอีน, ซิสเทอีนและ เมทไทโอนี
  • นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างลำดับ 3 ของโปรตีนและเอนไซม์
 • Iron (ธาตุเหล็ก)
  • มีส่วนช่วยในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์แสงและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างตัวของคลอโรฟิลล์
 • Manganese (แมงกานีส) 
  • เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในระบบการหายใจ, ช่วยเร่งปฏิกิริยาของการเผาผลาญไนโตรเจน, การสังเคราะห์แสง และยังเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการเผาผลาญฮอร์โมนและ กรดอินโดลแอซีติก
 • Boron (โบรอน)
  • ช่วยเพิ่มการเผาผลาญของพืชซึ่งไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน แต่ในการทดลองแสดงให้เห็นว่า มันสามารถเพิ่มอัตราการโยกย้ายน้ำตาลและการดูดซึมผ่านผิวใบ นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของเซลล์และการพัฒนาในเซลล์ของพืชอีกด้วย
 • Copper (ทองแดง)
  • เป็นส่วนประกอบหนึ่งของจำนวนของเอนไซม์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกลไกการป้องกันและการสังเคราะห์แสง
 • Zinc (สังกะสี)
  • มีความสำคัญโดยตรง ในการสังเคราะห์กรดอินโดลแอซีติก, เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญหลายประการของเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนส, และการสังเคราะห์โปรตีน
 • Molybdenum  (ธาตุโมลีบดินัม)
  • มีบทบาทที่สำคัญมากที่สุดในด้านการลดไนเตรทและการตรึงไนโตรเจน
 • Chlorine (คลอรีน)
  • มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการสังเคราะห์แสงของพืชทุกๆชนิด
 • Alginic acid (กรดแอลจีนิค)
  • มีส่วนช่วยในการปรับปรุงสภาพดินสามารถช่วยในการปรับการอุ้มน้ำของดินได้ และยังช่วยในการก่อตัวของเศษโครงสร้างต่างๆ, ปรับปรุงด้านอากาศและการไหลของของเหลว สิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นระบบรากของพืชที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตและยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดิน และทำให้ดินมีความเสถียรสภาพ – Polyuronides (พอลิยูโรไนด์)
 • Amino acids (กรดอะมิโน)
  • ช่วยให้พืชมีกระบวนการบล็อก โปรตีนและเอนไซม์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
 • Auxins (ออกซิน)
  • เป็นกลุ่มฮอร์โมนพืชที่เป็นตัวควบคุมและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
 • Gibberellins (จิบเบอเรลลิน)
  • ช่วยส่งเสริมการยืดตัวของช่อดอกและทำลายการพักตัวในการงอกของเมล็ด จึงทำให้มีเปอร์เซ็นการงอกของเมล็ดที่สูงขึ้น
 • Cytokinis (ไซโตไคนิน)
  • ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์และช่วยป้องกันของการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อและผนังเซลล์ของพืช
 • Many different types of polysaccharides, such as laminarin and fucoidin (พอลิแซ็กคาไรด์ที่แตกต่างกันหลายชนิด เช่น laminarin และ fucoidin)
  • เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับพืชและช่วยกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการป้องกันของพืชผลทางการเกษตร
 • Mannitol (แมนนิทอล)
  • ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความแห้งแล้งของพืชและตอบสนองต่อการโจมตีซึ่งทำให้เกิดโรค
 • Carbohydrates and Fat
  • เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่ช่วยบล็อกการสร้างและแหล่งพลังงาน
  • เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเมล็ด
 • Protein (โปรตีน)
  • พืชสามารถสลายโปรตีนออกเป็นกรดอะมิโนซึ่งจะมีออกซิไดซ์ส่วนใหญ่เป็น Co2 ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนจากกรดอะมิโนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่จากน้ำตาลคาร์บอน
 • Tannins (แทนนิน)
  • ทำหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแบคทีเรียและเชื้อราและสามารถช่วยปกป้องพืชได้
 • Vitamins (วิตามิน)
  • ช่วยเพิ่มความต้านทานของพืชต่อความแห้งแล้งและความเย็น และให้การป้องกันจากรังสียูวี
  • ช่วยในการพัฒนาของระบบราก, ลำต้น, และใบ
  • อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวของอาหารจากใบไปยังส่วนอื่น ๆ ในพืช
 • Organic matter (อินทรียวัตถุ)
  • ช่วยปรับสภาพดินและการบำรุงรักษาระบบนิเวศของจุลินทรีย์, น้ำและสารอาหารสำหรับการเก็บรักษาของพืช
Online Drugstore, cialis black kaufen, Free shipping, domperidone buy online, Discount 10%